Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Regulamin SU respektując obowiązującą ustawę oświatową oraz treści zawarte w § 46  STATUTU SZKOŁY, zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski 2019/2020

 - przewodnicząc SU

- zastępca przewodniczącego

- zastępca przewodniczącego

- sekretarz

- opiekunowie pedagogiczni

 

Rada Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

przewodniczący MSU

– zastępca

- sekretarz