Rada Pedagogiczna

 

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
 
Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, § 33 STATUTU SZKOŁY oraz wewnętrzny Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie.